Scoala Gimnaziala Serbauti

Bine ați venit!

Descrierea unitatii noastre

Școala Gimnazială Șerbăuți asigură instruirea a 390 elevi, din care 84 preșcolari, 158 la învățământ primar și 148 la gimnaziu. La instruirea elevilor concură 33 de cadre didactice, din care 4 educatori, 11 invățători si 18 profesori.

REȚEAUA ȘCOLARĂ

Unitate cu personalitate juridică: Școala Gimnazială Șerbăuți

Structuri arondate:      

  • Școala Gimnazială Călinești;
  • GPN Șerbăuți;
  • GPN Călinești.

În cadrul Școlii Șerbăuți funcționează un Consiliu de administrație format din 7 membri, 5 numiți din rândul cadrelor didactice, un membru din rândul părinților și unul din cadrul Consiliului Local. Tot în cadrul școlii mai funcționează și Consiliul Profesoral alcătuit din totalitatea cadrelor didactice ale unității.

BAZA MATERIALĂ

Școala Șerbăuți are două locaţii: una veche construita în 1910 și reabilitată în 2007 și una nouă construită în anul 1982. Menționăm că ambele corpuri beneficiază în prezent de o centrală termică modernă.

Ambele locaţii au 15 săli de clasă din care: o bibliotecă , un laborator de biologie, un laborator de informatică,  cabinete de limba română, geografie, istorie, matematică, fizică, chimie, ucraineană și franceza. Dotarea acestor cabinete inclusiv cu mobilier nou a fost făcută prin eforturi proprii și fonduri primite de la bugetul de stat. În cadrul școlii funcționează o bibliotecă modernă cu un număr de aproximativ 4500 de volume, majoritatea achiziționate prin fonduri de la bugetul de stat. Sala de bibliotecă poate fi utilizată și pentru realizarea unor lecții tematice cu elevii școlii deoarece beneficiază de un proiector modern.

Școala Călinești (reabilitată) are 8 săli de clasă din care 1 sală de grădiniţă, 6 săli de clasă din care 4 săli sunt specializate în cabinete de limba română, istorie, matematică și limbi moderne.

Toate dotările de la Școala Gimnazială Șerbăuți conduc la desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ conform cerințelor în vigoare.

BUGET 2016

Bugetul pe anul 2016 poate fi descarcat de la adresa aceasta.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA - CLASELE A VIII-A - 2016

Rezultatele pot fi descarcate de >aici<.

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
 2014-2018
 

Documentul poate fi descarcat de >aici<.

CANALE SEMNALARE NEREGULI ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul în care sesizați nereguli de natura faptelor de corupție în organizarea și desfășurarea examenelor naționale, puteți sesiza aceste nereguli folosind canalele de comunicație de mai jos puse la dispoziție de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava:

TEL VERDE 0800816230

TEL VERDE 0800801100
(telefon gratuit)
 
la care cetățenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale.
 
site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție
 
Anuntul poate fi descarcat de >aici<.